วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เทคนิคการสร้างกราฟ Pareto โดยใช้ Excel

     ผังพาเรโต(Pareto Diagram) คือ เครื่องมือหนึ่งใน 7 ของ QC Tools ใช้หาปัญหาที่สำคัญที่สด จากปัญหาที่รวบรวมมาหลายเรื่อง และใช้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อเป็นการยืนยันในการพิจารณา พาเรโตจะถูกใช้เพื่อคัดเลือกปัญหาสำคัญๆ ซึ่งมีเพียงไม่กี่ปัญหา
     ผังพาเรโตใช้เพื่อหาสิ่งต่อไปนี้
      1. ปัญหาที่สำคัญที่สุด
      2. อัตราส่วนของแต่ละปัญหาจากปัญหาทั้งหมด
      3. มีการปรับปรุงงานมากน้อยแค่ไหนหลังจากที่ได้แก้ไขปัญหาบางเรื่องแล้ว
      4. ปัญหาแต่ละเรื่องได้รับการปรับปรุงมากน้อยแค่ไหน เปรียบเทียบก่อนและหลังการแก้ไข
นี่เป็นตัวอย่างที่ผมได้ทดลองสร้างกราฟ  Pareto โดยใช้ Microsoft Office Excel ครับ
image
ส่วนเทคนิคการสร้างเข้าไปดูได้โดย คลิ๊กที่นี่ ครับ

5 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ25 กุมภาพันธ์ 2555 18:19

  ขอบคุณค๊าาา^^

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ16 กรกฎาคม 2555 10:29

  ขอยคุณค่ะ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ5 กุมภาพันธ์ 2558 18:32

  เข้าดูไม่ได้คะ

  ตอบลบ
 4. ผมลองเข้าผ่านมือถือ ยังได้อยู่นะครับ

  ตอบลบ